δέδεχθε

δέδεχθε
δέχομαι
take
perf imperat mp 2nd pl
δέχομαι
take
perf ind mp 2nd pl
δέχομαι
take
plup ind mp 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”